Begrænset adgang
Der er desværre kun adgang til denne side for brugere, der har modtaget et link med email. Kun linket i mailen fungerer.
Hvis du har brugt dette link og stadig får denne fejlbesked, kan du kontakte os på hhx@tietgen.dk
Opdater data Log status
Kørt 13/07 2024 05:13:36 af phpsched
uddata_opdatering: start (0.012)
uddata_opdatering: stop (11.8)
sharepoint_getFiles: start (11.8)
sharepoint_getFiles: stop (14.6)
Kør automatiseringer Log status
Kørt 14/07 2024 02:02:57 af phpsched
vaelg_studieretning: start (0.013)
vaelg_studieretning: stop (0.019)
vaelg_studieretning_paamindelse: start (0.026)
vaelg_studieretning_paamindelse: stop (0.033)
book_en_tid: start (0.04)
book_en_tid: stop (0.064)
opdater_mails_sent: start (0.071)
opdater_mails_sent: stop (3.56)
uddata_opdatering: start (3.57)
uddata_opdatering: stop (4.37)
Minutlige automatiseringer Log status
Kørt 14/07 2024 02:45:14 af phpsched
mail_queue: start (0.012)
mail_queue: stop (0.468)