Begrænset adgang
Der er desværre kun adgang til denne side for brugere, der har modtaget et link med email. Kun linket i mailen fungerer.
Hvis du har brugt dette link og stadig får denne fejlbesked, kan du kontakte os på hhx@tietgen.dk
Opdater data Log status
Kørt 24/02 2024 05:09:05 af phpsched
uddata_opdatering: start (0.012)
uddata_opdatering: stop (23.5)
sharepoint_getFiles: start (23.5)
sharepoint_getFiles: stop (25.2)
Kør automatiseringer Log status
Kørt 25/02 2024 02:01:38 af phpsched
vaelg_studieretning: start (0.013)
vaelg_studieretning: stop (0.02)
vaelg_studieretning_paamindelse: start (0.026)
vaelg_studieretning_paamindelse: stop (0.033)
book_en_tid: start (0.039)
book_en_tid: stop (1.67)
opdater_mails_sent: start (1.67)
opdater_mails_sent: stop (4.36)
uddata_opdatering: start (4.37)
uddata_opdatering: stop (5.19)
Minutlige automatiseringer Log status
Kørt 25/02 2024 02:09:08 af phpsched
mail_queue: start (0.012)
mail_queue: stop (0.149)